ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

INTERNATIONAL SUMMER PROGRAM: MYTHOS AS MYTHUS. FACING AND OVERCOMING CRISES THROUGH TRADITIONAL NARRATIVE FROM ANTIQUITY TO THE PRESENT

Wednesday 25 Ιανουαρίου 2023
International Summer Program: Mythos as MythUs. Facing and Overcoming crises  through traditional narrative from antiquity to the present

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του διεθνούς θερινού σχολείου με τίτλο: Mythos as MythUs. Facing and Overcoming crises through traditional narrative from antiquity to the present.

Το θερινό σχολείο Mythos as MythUs θα μελετήσει τον μύθο και τη λαϊκή αφήγηση, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ως τη φωνή της ανθρωπότητας, μακροχρόνια· με την οποία μπορεί να ανταποκριθεί στις σκληρές πραγματικότητες, σε περιόδους κρίσης και σε στανάχωρους καιρούς που επηρεάζουν ολόκληρες κοινότητες. Σε τέτοιες περιόδους μετάβασης και αναταραχών, ο μύθος και η αφήγηση χρησιμεύουν για τη βελτίωση των εχθρικών στερεοτύπων, των μεγαλομανών αντιλήψεων και του διαχωρισμού που αναπόφευκτα φέρνουν αυτές οι δύσκολες συνθήκες. Στον θεραπευτικό της ρόλο, η αφήγηση όχι απλώς διατηρήθηκε αλλά και μεταμορφώθηκε, σε όλες τις προφορικές, γραπτές, ψηφιακές και, τελευταία, ακόμη και σύγχρονες λογοτεχνικές μορφές της, όχι μόνο ως προς τον αταβιστικό κόσμο των αρχαϊκών συμβολισμών, αλλά στην πραγματικότητα. Ο μύθος μπορεί λοιπόν να θεαθεί ως μέσων για να αντιμετωπιστούν, με ποιητικά μέσα, προβλήματα, ιδέες και συναισθήματα που είναι κοινά αλλά και ατομικά, ενώ η αφήγηση με τη μετασχηματιστική θεραπευτική διάσταση που τη χαρακτηρίζει ως πρακτική, συνεχίζει να εξελήσσεται, με εντελώς δυναμικούς τρόπους.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ