ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

TΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Thursday 16 Ιουνίου 2022
Tελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, ώρα 11:00,στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των αποφοίτων στην ορκωμοσία είναι η αποστολή των συνημμένων εντύπων, Υπεύθυνης Δήλωσης, Καθομολόγησης ή Επίκλησης Συνείδησης, κατάλληλα συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkolats[at]math.uoa[dot]gr με θέμα «Ορκωμοσία» έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022.  

Οι απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και δεν έχουν ορκιστεί, για να συμμετέχουν στην εν λόγω ορκωμοσία, οφείλουν να ενημερώσουν την Γραμματεία αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkolats@math.uoa.gr με θέμα «Ορκωμοσία» έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022.

 

Κάθε ορκιζόμενος μπορεί να συνοδεύεται από τρία (3) άτομα.

Επισυναπτόμενα Έντυπα
Υπεύθυνη Δήλωση
Καθομολόγηση-Άρρεν            Καθομολόγηση-Θήλυ
Επίκληση Συνείδησης-Άρρεν   Επίκληση Συνείδησης-Θήλυ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

  • Οι ορκιζόμενοι και οι συνοδοί καλούνται να προσέλθουν 30 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής, επιδεικνύοντας άπαντες αστυνομική ταυτότητα.
  • Θα πραγματοποιείται σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά με συντονισμό της ροής από το αρμόδιο προσωπικό του Τμήματος.
  • Οι ορκιζόμενοι δεν ενδύονται με την τήβεννο.
  • Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή.
  • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού, καθώς και η χρήση κομφετί σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Ο μέγιστος αριθμός διαπιστευμένων φωτογράφων που επιτρέπεται να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, αποκλειστικά και μόνο στον χώρο διεξαγωγής της και όχι σε αύλειους χώρους του Ιδρύματος, είναι έξι άτομα, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την κάρτα διαπίστευσης από το Ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται βάσει των δημοσιευμένων Κ.Υ.Α. για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισημαίνεται ότι:

  • Η φωτογράφηση είναι προαιρετική.
  • Η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος.
  • Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στις φωτογραφίες των τελετών ορκωμοσίας στις επαγγελματικές ιστοσελίδες των διαπιστευμένων φωτογραφείων, επιτρέπεται αποκλειστικά με κωδικό χρήστη, ο οποίος θα χορηγείται στους ορκιζόμενους από το φωτογραφείο κατά την τελετή ορκωμοσίας.
  • Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες:

13x18 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 €

15x21 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 €

20x30 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 €

  • Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία 2016/679/ΕΕ) σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές ορκωμοσίας του Ιδρύματος βιντεοσκοπούνται, ενώ κατά τη διάρκειά τους λαμβάνονται φωτογραφίες των ορκιζομένων και συνοδών.