ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

57 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Wednesday 29 Ιουνίου 2022

 57ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 15 Ιουλίου 2022.
Το Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν και αποτελεί μία προσφορά του Κέντρου στους φοιτητές θετικής κατεύθυνσης.
Εγγραφές:
https://www.eventora.gr/demokritos-summerschool

Πληροφορίες:
http://summerschool.demokritos.gr/

Γραφείο Εκπαίδευσης, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
κα Σ. Καλοκαιρινού
Τηλ: 210 650 3055
e-mail: skalokerinou@admin.demokritos.gr